TRACTAMENTS FACIALS PRIMER

Els TRACTAMENTS FACIALS PRIMER estan indicats per a pells amb necessitats bàsiques, com la deshidratació o la falta de lluminositat; així com també per prevenir l’envelliment de la pell o pal·liar els primers signes de l’edat.