Com funciona la criolipòlisi?

Criolipòlisi

La Criolipòlisi, és actualment la tècnica mèdic-estètica més efectiva per reduir el greix subcutani; només són necessàries un màxim de 4 sessions per eliminar la capa adiposa sobrant, doncs, segons indica el fabricant del nostre equip (Beco Medical), a cada sessió s’elimina un 30% del greix, però, es clar no tots els equips són iguals ni tan efectius.

Cryo Cool Med

L’equip de l’Atemporal, de nom Cryo Cool Med, disposa de dos manípuls en forma de campana què es col·loquen a la zona a tractar, sobre la que prèviament s’ha col·locat un teixit de propietats anticongelants per la pell.

Una pressió negativa absorbeix dins dels manípuls la pell fins al pannicle adipós situat a la hipodermis (la pressió es regula per tant de no afectar al muscle amb un sistema patentat). Un cop dins, per tal de destruir el màxim nombre d’adipòcits, primer puja la temperatura i després baixa fins aproximadament -5ºC, això és temperatura de congelació, el nucli de les cèl·lules cristal·litza i es produeix la mort cel·lular. Així és com, progressivament, es van reduint els centímetres de greix.

 

 

 

 

El residus provocats són expulsats pel cos de manera natural, principalment per l’orina. És per això que entre sessió i sessió han de passar 4 o 5 setmanes, en aquest temps també heu d’acudir al Centre per tal de treballar la zona per afavorir aquest drenatge (massatge manuals, algues, pressoteràpia…) o per millorar altres inestetismes de la mateixa zona, com flacciditat, greix intra abdominal, etc. Cada sessió es personalitza en funció de les necessitats i circumstàncies del pacient.

 

Finalment, també es important saber que es tracta d’una tècnica no invasiva, localitzada, selectiva i totalment indolora. I que després de cada sessió el pacient es pot reincorporar a la seva vida diària habitual.

 

No hi ha comentaris

Escriu un comentari